Varde IF´s 2. divisionshold udskilles fra Varde IF

I forbindelse med det serviceeftersyn af strukturen i Varde IF som bestyrelsen søsatte for godt 1 år siden var ét af forslagene, at udskille 2. div. herrer i en separat elite afdeling. I den forbindelse udtaler Sportschef i Varde IF Casper Hartmann ”For at Varde IF forsat skal befinde sig i divisionsrækkerne i dansk herre seniorfodbold er det nødvendigt at skille sig ud fra breddeafdelingen i Varde IF for at skabe det nødvendige økonomiske råderum til at opbygge en stærk eliteklub”.

Den nye formand i Varde IF Frank Christiansen supplerer med ”De nye vedtægter som blev vedtaget i august 2011 giver bestyrelsen mulighed for at dele af klubben kan blive udskilt i selvstændige foreninger. Vi støtter derfor 2. div. herrers ønske om at komme i en selvstændig forening, der drives mere elitepræget, hvorefter vi der bliver tilbage i det gamle Varde IF bl.a. kan koncentrere os endnu mere om det gode arbejde i børne- og ungdomsrækkerne som har været kendetegnet for Varde IF gennem de sidste mange år”.  

Der er i forbindelse med udskillelsen af  herreførsteholdet i en forening/virksomhed lavet et formaliseret  samarbejdet mellem Varde IF og Varde IF Elite, som den nye forening kommer til at hedde.

Vi håber på, at alle formalier falder på plads så vi med virkning fra 1. Januar 2012, kan starte vores nye forening siger bestyrelsesmedlem i Varde IF Eigil Gammelgård, og fortsætter ”Samarbejdsaftalen er udformet således, at uoverensstemmelser og misforståelser skal undgås i størst muligt omfang samt sikre et optimalt samarbejde”.

 ”Vi tror det er vigtigt for vore sponsorer, at man stadig har muligheden for at støtte breddefodbolden og alle de unge målrettet i Varde IF, mens andre målrettet sponsorerer herreførsteholdet i 2. division i Varde IF Elite” udtaler Henrik Jessen og Torben Storgård, der begge gennem mange år har trukket et stort læs omkring sponsorerne i Varde IF.

”Vi er alle overbevist om, at det er den rigtige beslutning for såvel Varde IF som Varde IF Elite med denne opsplitning, da vi overfor sponsorer, forældre og andre aktører omkring klubben bedre kan vise, hvor deres indsatser bærer frugt”, slutter Frank Christiansen.